Thermisch Actief Beton (TAB)

Thermisch Actief Beton (TAB) wordt steeds vaker toegepast in de woning- en utiliteitsbouw. De betonnen kern wordt verwarmd en de thermische massa van de constructie heeft een stabiliserend effect op de temperatuur van de omringende ruimte. Naast comfort betekent dit lage koelbehoefte en dus energiebesparing.

Wat is thermisch actief beton?

In de kern van de betonnen vloeren, dan wel de plafonds, zijn watervoerende leidingen aangebracht. Hiermee kan de ruimte zowel worden verwarmd als gekoeld. Voorwaarde is een goede uitwisseling van warmte tussen de gebruiksruimte en de verwarmde vloer (of het verwarmde plafond). Dankzij het grote oppervlak kan de maximumtemperatuur van het verwarmende water laag zijn, waardoor energie kan worden bespaard. Het systeem heeft een hoogrendement in combinatie met warmtepomp en warmte/koudeopslag. De investering in installaties en deskundig advies is meestal terug te verdienen in twee tot zeven jaar. Thermisch actief beton wordt ook betonkernactivering genoemd.

Voordelen thermische actief beton

 • Lage energierekening. 30-50% minder energieverbruik dan conventionele systemen.
 • Lage CO2-footprint.
 • Verwarming en koeling in één, hetzij via de vloer, hetzij via het plafond.
 • Geen radiatoren (minimaal 10% gunstiger dan conventionele systemen met radiatoren).
 • Stabiel binnenklimaat vanwege gebruik van de totale betonmassa. Hierdoor worden pieken in de warmte- en koudebehoefte gedempt.
 • Er is sprake van zelfregelend vermogen: bij een groter temperatuurverschil wordt meer vermogen afgegeven.
 • Minder luchtbewegingen en een schoner binnenmilieu.
 • Dankzij lage temperatuurverwarming (LTV) is het een energiezuinig systeem, waardoor gebruik kan worden gemaakt van duurzame energie door middel van warmtepompen.
 • Bevordert gezondheid van de gebruikers.
 • Grotere vrije hoogte (geen verlaagd plafond).

EPC-berekeningsmethode

Ingenieursbureau DGMR heeft de nieuwe EPC-berekeningsmethode getoetst aan enkele voorbeeldgebouwen. De analyse laat zien dat inzet van TAG kan leiden tot circa 15% reductie op de berekende energieprestatie. Omdat warmte en koelte niet afhankelijk zijn van ventilatielucht, kan vaak met een voor ventilatie wettelijk vereist minimum worden volstaan; dat geeft een heel positief effect op de energiebalans. Daardoor is er – in vergelijking met conventionele systemen met verwarmde en/of gekoelde lucht – veel minder sprake van sterke luchtstromingen en zijn er dus ook minder tochtverschijnselen. Dat betekent profijt in drie opzichten:

 • Thermisch comfort.
 • Energiebesparing.
 • Besparing op energie- en onderhoudskosten.