Begrippenlijst duurzaam bouwen met beton

abc

Actief Bouwen (Active House)

Advanced Dry Recovery (ADR)

Afval

Aquatische toxiciteit

As-waarde

Autarkisch gebouw

Betongranulaat

Betonkernactivering

Biobased bouwen

BREEAM

BRL

Broeikaseffect

CCS

Circulaire Economie en/of Kringloopeconomie

CO2-compensatie

CO2-neutraal (gebouw)

CO2-Prestatieladder

Cradle to cradle (C2C)

def

DCBA-methode

DuboCalc

Dubokeur

Dutch Green Building Council (DGBC)

Duurzaam bouwen

Duurzaam Gebouwd

Duurzaam slopen

Ecologisch bouwen

EMVI: Economisch Meest Voordelige Inschrijving

Energieakkoord

Energieprestatie

Energieprestatienorm (EPN)

Energieprestatienorm gebouwen (EPG)

ghij

GPR Gebouw

Granulaat

Green Deal verduurzaming betonketen

GreenCalc+

Hergebruik

Hoogovencement

ICDuBO

ISO 14001

ISO 26000

klmn

Ketenbeheer

Klimaatneutraal

Klimaatverdrag

Laagwaardig hergebruik

Ladder van Lansink

LEED

Materiaalrecycling

Menggranulaat

Milieurelevante productinformatie (MRPI)

MVO

MVO Netwerk Beton

MVO prestatieladder

Nationale Milieudatabase

opqr

Passiefhuis

R-waarden

Radon

stuv

Secundaire bouwmaterialen

Secundaire grondstoffen

SKAO

Total Cost of Ownership (TCO)

Triple P

wxyz

Warmtewand